Typowe pomieszczenia w obiekcie gastronomicznym

Zakład gastronomiczny składa się z dwóch obszarów funkcjonalnych:

 

W skład zaplecza gastronomicznego wchodzą poszczególne działy:

 

Każdy wymieniony powyżej dział ma swoje wyróżnione strefy. W przypadku działu magazynowego są to: przedmagazyn (miejsce, w którym przyjmuje się towary), magazyny żywnościowe niechłodzone, magazyny żywnościowe chłodzone, magazyny nieżywnościowe (pomieszczenia na odpadki organiczne, magazyn zasobów, magazyn opakowań, magazyn gospodarczy, magazyn bielizny).

W dziale produkcyjnym znajdować się musi specjalne pomieszczenie do sterylizacji jaj, przygotowalnie (zarówno „czyste”, jak i „brudne”) warzyw, mięs i ryb, pracownia cukiernicza, przygotowalnia produktów mącznych, kuchnia właściwa, kuchnia zimna (garmażeryjna), biuro i magazynek szefa kuchni, zmywalnia naczyń kuchennych. Warto wspomnieć, że w kuchni właściwej w danym zakładzie gastronomicznym należy wydzielić dodatkowo:

Na dział ekspedycyjny zakładu gastronomicznego składają się:

Do działu administracyjno-socjalnego zakładu gastronomicznego zaliczamy z kolei: