Standardy wykończenia pomieszczeń

Do prawidłowego funkcjonowania każdego zakładu gastronomicznego niezbędny jest  praktyczny układ pomieszczeń oraz odpowiednia ilość wydzielonych miejsc i stanowisk. Poza tym równie ważne jest optymalne wykończenie wnętrz, które zapewniają nie tylko wygodę korzystania z nich, ale również bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. Zasady mówiące o  planowaniu wykończenia pomieszczeń gospodarczych określają z technicznego punktu wygląd ścian, sufitów oraz wspominają o innych ważnych elementach, które muszą być uwzględnione w trakcie planowania i aranżacji wnętrz.

Ściany oraz sufity należy zbudować z gładkiego, nienasiąkliwego, niepylącego i niepalnego materiału. W pomieszczeniach produkcyjnych na ścianach powinien znajdować się łatwo zmywalny i trwały materiał (przynajmniej do wysokości dwóch metrów liczonych od podłogi). Podobna zasada obowiązuje na korytarzach, gdzie do wysokości 1,5 metra powinna znajdować się powierzchnia łatwo zmywalna, ułatwiająca utrzymywanie tych miejsc w czystości. Z kolei ściany w magazynach artykułów suchych powinny być tak zabezpieczone, by towary tam przechowywane nie dotykały bezpośrednio do nich.

Należy również zadbać o posadzki we wszystkich pomieszczeniach zakładu gastronomicznego. W magazynach oraz na korytarzach powinny być one trwałe, łatwo zmywalne, o powierzchni uniemożliwiającej łatwe poślizgnięcie. Ponadto muszą być nienasiąkliwe, niepylące i  trudno ścieralne. Niektóre podłogi, wyłożone w miejscach, gdzie jest to uzasadnione ze względu na funkcje pomieszczeń, powinny mieć kanalizację odprowadzającą ścieki.

Pomieszczenia, w których przebywają na stałe osoby, na przykład klienci danego zakładu gastronomicznego, powinny mieć oświetlenie naturalne. Poza tym powinny posiadać również oświetlenie sztuczne. Należy dbać o równomierne jego zaplanowanie na całej przestrzeni zakładu.

Trzeba ponadto zwrócić uwagę na stan techniczny okien. Powinny posiadać one taką konstrukcję, która ułatwia ich otwieranie oraz mycie. W zakładach gastronomicznych należy wybierać takie okna, które mają możliwość otwierania ich poprzez uchylenie do góry oraz rozszczelnienie. Ich instalacja powinna umożliwiać również zamontowanie moskitier oraz innych osłon zewnętrznych.

W zakładzie należy używać dobrej jakości wody. Jej stan powinien być udokumentowany i na bieżąco sprawdzany. Używana do celów spożywczych woda musi spełniać wymogi wody do picia i stosowanej do celów gospodarczych. W zakładzie pracownicy, jak i goście powinni mieć dostęp zarówno do ciepłej, jak i zimnej wody. Oczywiście umywalki dla jednych i drugich znajdować się muszą w niezależnych od siebie miejscach.