Ergonomia stanowisk gastronomicznych

O komforcie, ale również wydajności pracy na danym stanowisku decyduje jego ergonomia. Jest to nauka zajmująca się takim przystosowaniem narzędzi, miejsc pracy, czy też maszyn, które nie kłócą się z potrzebami i możliwościami każdego człowieka. Zwraca ona szczególną uwagę na warunki anatomiczno-fizjologiczne oraz psychiczne i ich wpływ na zaplanowanie danego miejsca pracy.

Czego uczy nas ergonomia w praktyce? Określa między innymi, jakie wymiary powinno mieć stanowisko pracy, by korzystanie z niego nie sprawiało problemu, było wygodne i możliwie wydajne. Obliczono, że długość stanowiska nie powinna być większa niż 1-1,5 metra, z kolei głębokość nie powinna być większa niż 80 cm, a wysokość najlepiej ustalić na poziomie 80-90 centymetrów (jednak biorąc pod uwagę również wysokość pracowników. Różnice między nimi w przypadku najwyższego i najniższego pracownika mogą być dość spore). Jeśli nad stanowiskiem pracy planujemy umieszczenie szafek lub półek, powinny one się znajdować na wysokości co najmniej 50-60 centymetrów od płaszczyzny blatu (liczonej od dolnej części szafki).