Oznaczenia na opakowaniach środków

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 marca 2001 oraz jej późniejsze zmiany normują kwestie oznaczenia na opakowaniach produktów spożywczych. Zgodnie z ustawą to minister odpowiadający za rynek rolny wraz z ministrem zdrowia zobowiązany jest do wprowadzania w życie rozporządzeń dotyczących oznakowania opakowań. Oznakowanie tego typu ma zawierać istotne znaczenia dla nabywcy. Za takie informacje uważa się na przykład – termin przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości. Ich rozumienie nie jest takie same.

Za datę minimalnej trwałości(najlepiej spożyć przed...) rozumie się czas, do jakiego dany produkt spożywczy przechowywany w prawidłowych warunkach oraz odpowiednio przetransportowany może być spożyty, zachowując swojego wszystkie właściwości. Data ta nie wyklucza późniejszego spożycia danego produktu. Termin przydatności do spożycia (należy spożyć przed...) odnosi się z kolei do nietrwałych mikrobiologicznie produktów spożywczych i należy się do niego ściśle stosować.

Na opakowaniu powinny znajdować się również informacje o składzie danego produktu spożywczego, jego nazwie oraz nazwie firmy je produkującej i jej adresu.