Co powinno cechować barmana?

CO POWINNO CECHOWAĆ BARMANA

Każdy barman, który z pasją chce wykonywać swój zawód musi wykazać się pewnymi cechami, niezbędnymi podczas tej pracy.

Szczególnie ważna jest kultura osobista, która pozwala na zyskanie sobie przychylności klientów. Faktem jest, że każdy chce być kulturalnie traktowany i właśnie tego wymaga się od barmana. Musi szanować on swojego klienta, aby wrócił do lokalu ponownie. Często zdarza się, ze barman staje się powiernikiem nawet najbardziej osobistych spraw, ludzie oczekują od niego rady, wsparcia. Tak więc powinien cechować się cierpliwością i wyrozumiałością, a także nie dopuścić do tego, aby klient miał wrażenie, ze jest lekceważony.

Praca za barem nie należy do łatwych, większość czasu trzeba być na „wysokich obrotach”. Może to powodować brak opanowania, jednak właśnie ono jest jednym z największych przymiotów dobrego barmana. Sposobem na wzbudzenie w kliencie zaufania jest miły uśmiech i dobra aparycja. Nie bez znaczenia jest umiejętność dyskutowania na różnorakie tematy. Barman nie może bać się wyrażania własnego zdania. Ponadto wskazane jest, aby umiał wypowiedzieć się na każdy temat, ponieważ nigdy nie wiadomo o co zostanie zapytany. Umiejętność nawiązywania kontaktu jest niezbędna, by zatrzymać klienta przy barze na dłużej.

Stanowisko pracy barmana to tak naprawdę wizytówka jego osoby. Ważne jest, aby panował na nim porządek i czystość. Pomaga to w spokojnej pracy i unikania chaosu podczas serwowania drinków. Niewątpliwie przyjemnie patrzy się na prace barmana, który pracuje zręcznie i szybko, a zarazem jego ruchy są lekkie i płynne. Wszystko dzieje się na oczach klienta, więc ciągle jest poddawany ocenie. Konieczne jest, by było na to odporny, ponieważ dodatkowe zdenerwowanie może skuteczne popsuć efektywność jego pracy, a przecież nie o to chodzi.

Jak w każdym zawodzie, który wykonuje się z zamiłowaniem ważna rzeczą jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Pomagają one w umocnieniu swojej pozycji, a także , jak w przypadku barmana imponowaniu klientom nowymi umiejętnościami i wiadomościami. Z pewnością nie zostanie to odebrane obojętnie, a my będziemy mieli świadomość swojej wartości i tego , że możemy dać z siebie znacznie więcej niż wcześniej.

Obecnie szalenie ważna umiejętnością jest znajomość języka obcego. Szczególnie rozpowszechniony jest język angielski. Nie tylko służy do nawiązania kontaktu z klientem, ale również jest konieczny do poprawnego wymawiania drinków, które są serwowane. Także wiele alkoholi obecnych w barze ma anglojęzyczna nazwę. Barman bez znajomości obcego języka nie jest w pełni przygotowany do swojej pracy, co może spowodować spadek jego wydajności.