Gastronomia i definicje

Gastronomia to bardzo szerokie pojęcie. Wywodzi się ono z języka greckiego i pochodzi od dwóch słów: gaster – oznaczający żołądek oraz normos – prawo. Zawiera w sobie trzy różne, jednak nie wykluczające się sposoby rozumienia tego terminu. Inaczej mówiąc, łączy trzy odmienne definicje.

Jest to przede wszystkim sztuka kulinarna, polegająca na przygotowywaniu smacznych, zdrowych i atrakcyjnych pod względem wizualnym potraw. Ponadto jest to szeroko pojęta wiedza na temat żywności, ich wartości odżywczych, sposobów przygotowywania, komponowaniu poszczególnych składników posiłków, zwyczajów związanych z jedzeniem, tradycji kulinarnych. Terminem „gastronomia” określamy również rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji, barów, czy innych jadłodajni. Jest to tak obszerna dyscyplina wiedzy, że żeby istnieć i rozwijać się, musi korzystać z osiągnięć innych grup zawodowych: lekarzy, biologów, dietetyków, chemików, itp.

Dzisiaj obok terminu gastronomia istnieją również inne: „przemysł gastronomiczny”, „żywienie zbiorowe”, „żywienie społeczne”. Mimo że każdy z nich odsyła do rozumienia gastronomii jako rodzaju działalności gospodarczej, każdy równocześnie podkreśla jej inny charakter. W polskiej sprawozdawczości statystycznej gastronomia, rozumiana jako żywienie zbiorowe, definiowana jest następująco: „działalność gospodarcza o charakterze usługowym, obejmująca ogół czynności mających na celu:

 

Nieodłącznie z tym terminem związany jest inny, mianowicie – gastronom, czyli po prostu znawca sztuki kulinarnej, smakosz. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim kucharzy-artystów, którzy w historii odegrali znaczącą rolę. Obok nich na szczególną uwagę zasługują restauratorzy oraz szefowie kuchni wielkich hoteli. Najsłynniejsi wydali książki, w których dzielą się swoimi niektórymi sekretami sztuki kulinarnej.